Home Produkty

Odsávací systémy - stacionární a centrální

Stacionární - jednorázový filtr

Odsávací zařízení pro svařování v různých výkonových třídách s jednocestným filtrem 


K produktové skupině

Stacionární - samoodčišťovací filtr

Odsávací / filtrační zařízení s automatickým odčišťováním  
Patronové filtrační zařízení stacionární 1


K produktové skupině

Centrální odsávací systémy

Odsávací zařízení s automatickým odčišťováním pro více pracovních míst a různé využití  


K produktové skupině

Rozšíření

Předodlučovač jisker a automatické vynášení prachu pro odsávací zařízení 


K produktové skupině