Strona główna Marketing Filmy Odciągowy stół do cięcia gazowego Slagger z automatycznym systemem usuwania odpadu

Ze względu na koszty  maszyn do cięcia, ważnym celem jest, aby czas postoju urządzenia utrzymywać na jak najniższym poziomie. Aby urządzenia pracowały efektywnie przez długi czas, drobne kawałki i żużel, które zbierają się pod stołem, usuwane są w regularnych odstępach czasu. Te prace czyszczące prowadzą w praktyce do długich okresów przestoju. W przypadku odciągowego stołu do cięcia gazowego Slagger firmy KEMPER, czyszczenie odbywa się w pełni automatycznie, w ciągu kilku minut. System usuwania odpadu ściąga samodzielnie żużel i małe kawałki ze stołu. Maszyna do cięcia jest w ciągu kilku minut ponownie gotowa do eksploatacji i produkcja idzie dalej. 

Wyszukaj Kemper.eu

Użyj pola wyszukiwania poniżej, aby wyszukać produkty, usługi i informacje na Kemper.eu.

Zamknij