Vytěsňovací větrání

Kontrola znečištění ovzduší pro středně těžké až těžké svařovací výpary

Potrubní systém nuceného větrání se připojuje k centrálnímu odsávacímu a filtračnímu zařízení. Hodí se pro dílny se středním až velkým množstvím kouře a prachu, v kterých není možné bodové odsávání nebo kde se používá jako doplněk k systémům bodového odsávání. Systém zaručuje na pracovištích konstantní cirkulující proudění vzduchu bez rázů.

Cena: Na poptávku

Obj.č.:   
99 870 100
99870100
Video
 • Střední až velké množství kouře a prachu
 • Dílny, v kterých není možné bodové odsávání
 • Doplněk k systémům bodového odsávání
 • Okolní prostředí s proměnlivými zdroji prachu a kouře
 • U velkých obrobků nebo pracovišť vzdálených daleko od sebe
 • Optimalizované vedení vzduchu bez rázů s využitím termiky
 • Trvalý provoz bez přerušení s automatickým čištěním filtru řízeným tlakovým spádem
 • Možnost přizpůsobení konkrétním pracovištím s flexibilním počtem zdrojových vypouštěcích trubek
 • Nižší emise hluku díky mimořádně nízké hladině zvuku
 • Minimalizace nákladů na topení díky zpětnému vedení vzduchu
 • Komfortní obsluha s inteligentním ovládáním pomocí dotykového displeje s diagnostickým systémem
 • Bezkontaminační zachycování prachu díky fixování stlačeného vzduchu ve sběrné nádobě
 • Automatické čištění filtru, řízené tlakovým spádem
 • Ovládání pomocí dotykového displeje
 • Filtrační patrony KemTex® ePTFE
 • Sběrná prachová nádoba s pneumatickým zvedacím zařízením
 • Možnost připojení k různým odsávacím systémům
 • Možnost zkombinování s dalšími záznamovými systémy na odsávacím zařízení
 • Možnost přizpůsobení podle stupně kontaminace (vypouštěcí otvory)
 • Vedení vzduchu bez rázů
 • Cenově příznivé
 • Nízká hladina hluku
 • Automatická likvidace prachu – DustEvac
 • Externí zapnutí/vypnutí
 • Kontrola vzduchu AirWatch
 • Zdrojové vypouštěcí trubky jsou namontovány v blízkosti podlahy, přívodní trubky ve výšce 4-6 m a připojeny k centrálnímu odsávacímu a filtračnímu systému
 • Znečištěný teplý vzduch stoupá nahoru, je nasáván přívodními trubkami a čištěn ve filtračním zařízení
 • Vyčištěný vzduch je bez rázů vyfukován v blízkosti podlahy ze zdrojových vypouštěcích trubek
 • Teplý čerstvý vzduch vytlačuje kouř ze svařování směrem k přívodním trubkám a na pracovištích se vytváří konstantní cirkulující proudění vzduchu