Domů Aktuality Novinky 40 let společnosti KEMPER: Průkopník v odsávání svářečského dýmu

40 let společnosti KEMPER: Průkopník v odsávání svářečského dýmu

  • Založení firmy doma v garáži dne 17. března 1977
  • Od podniku jednotlivce k světovému technologickému lídrovi
  • Společnost KEMPER se v nedávné době zasadila o zavedení bezpečnosti práce 4.0

Vreden, 17. března 2017 – čistý vzduch v oblasti zpracování kovů: Před 40 lety zahájila společnost KEMPER GmbH svou misi čistého pracovního prostředí. Výrobce odsávacích zařízení a filtračních systémů se z podniku jednotlivce vypracoval na světového lídra v oblasti technologie odsávání svářečského dýmu. Navzdory houževnatému odporu se zakladateli společnosti Gerdu Kemperovi podařilo etablovat bodové odsávání v Německu a později i za hranicemi. Dodnes je tento rodinný podnik považován za průkopníka v oblasti technologie ochrany ovzduší.

„Naše mise ještě zdaleka nekončí. Potřeba čistého vzduchu v pracovním prostředí se nadále zvyšuje,“ zdůrazňuje Björn Kemper, jednatel společnosti KEMPER GmbH. „Před 40 lety jsme byli rádi, že svářeči zdravotní riziko vůbec chápali. Tenkrát by si nikdo nepomyslel, že dnes dokážeme určit velikost jemných částic.“

Od pojízdného filtračního zařízení přes centrální odsávání vzduchu, filtrační technologii pro ultra jemné částice, prostorové větrací systémy až po zařízení pro monitorování ovzduší: Již 40 let přináší společnost KEMPER na trh neustále nové inovace v oblasti technologie ochrany ovzduší. Nad rámec dodnes nejdůležitějšího domácího trhu v Německu vybavila firma v celé své historii více než 100 000 podniků v cca 50 zemích světa. Firma, která začínala jako podnik jednotlivce má dnes po celém světě 300 zaměstnanců. S ohledem na tuto skutečnost je výrobce zapsán v seznamu lídrů světového trhu vedeném univerzitou v St. Gallenu.

Gerd Kemper agitoval

V době rostoucího ekologického uvědomění v 70. letech 20. století však není tento vývoj v žádném případě předurčen: „Všichni hovořili o větším důrazu na ekologii a lepším pracovním prostředí. Skutečné činy však nenásledovaly,“ vzpomíná zakladatel firmy Gerd Kemper. Brzy po ukončení obchodního vzdělání má jasno v tom, že chce založit podnik nabízející technické výrobky. Při své činnosti pro jednu švédskou firmu objevuje v této skandinávské zemi první odsávací jednotky. Tady už vědí, jaké nebezpečí se skrývá za svářečským dýmem. Rodí se jeho obchodní záměr pro Německo. Doma v garáži sestrojuje první bodové odsávání v německy mluvících zemích, které tento zdravý škodlivý dým zachycuje a odsává přímo v místě jeho vzniku – princip, který je dodnes pro odsávání svářečského dýmu doporučován profesními organizacemi.

Zpočátku se šíření této technologie moc nedaří. Svářečský dým je v Německu považován za zcela neškodný. První zakázka vybouchne právě kvůli vetu personálu. Ten se bojí o svou denní dávku mléka – svého času dostával každý zaměstnanec po směně jednu láhev k detoxikaci, například proti tzv. farmářské plíci, což podle dnešních poznatků postrádá jakékoliv vědecké opodstatnění. Gerd Kemper dělá osvětu, přednáší v podnicích, referuje svazům, chodí do učilišť. Nová generace svářečů tuto ideu přenáší do praxe.

Internacionalizace rychle pokračuje

Díky rostoucímu odbytu firma roste: v roce 1983 je vybudována první výrobna. Díky reputaci především u dodavatelů automobilového průmyslu to společnost KEMPER souběžně s odvětvím táhne do zahraničí. Založením dvou dceřiných společností ve Francii a v USA spouští společnost dobrých deset let od svého založení strategii mezinárodní expanze. V roce 1992, kdy firma čítá již 100 zaměstnanců, se KEMPER stěhuje do dnešní administrativní budovy a zakládá odbytovou dceřinou společnost v České republice. Ta se později stává prvním mezinárodním výrobním závodem a je v roce 2008 znovu rozšířena.

Souběžně prohlubuje společnost KEMPER své technické know-how v oblasti technologie ochrany ovzduší. V roce 1989 prezentuje firma série nových zařízení pro odsávání svářečského dýmu v pojízdné a pevné variantě. V roce 1992 vyvíjí společnost KEMPER první kompaktní centrální odsávání vzduchu, systém 8000 s vlastní řídicí jednotkou. Jeho stavebnicový princip, který zohledňuje individuální přání zákazníka, je dodnes považován za základ pro další vývoj centrálního odsávání vzduchu. V roce 1993 přichází na trh první pojízdné filtrační zařízení s čistitelným filtrem. V polovině 90. let 20. století vyvíjí společnost KEMPER odsávací rameno s přírubovou hubicí, které se dodnes běžně používá. Od té doby se ho prodalo více než 130 000 kusů.


Propad obratu v důsledku burzovního krachu v roce 2008

Po burzovním krachu v roce 2008 obchod upadá. Obrat jde během jednoho roku dolů o více než 40 procent. „Bylo to nejsložitější období za celou dobu mého rodinného podnikání,“ říká Gerd Kemper. Vedení společnosti a zaměstnanci táhnou v době tzv. Zkrácené pracovní době za jeden provaz. Společnost KEMPER se rychle odráží ode dna. V nedávné minulosti pak následuje zčásti až dvoumístný vzrůst obratu.

Společnost KEMPER zůstává věrná svému průkopnickému duchu. V roce 2013 uvádí výrobce na trh poprvé výrobky s bezkontaminačním sběrem prachu pro bezpečnou likvidaci. Společnost KEMPER dále rozvíjí filtrační technologii s ohledem na vyšší výkonnost. V roce 2016 uvádí firma bezpečnost práce do éry průmyslu 4.0. Systém monitorování ovzduší AirWatch je schopen zcela automaticky ovládat odsávací zařízení a prostorové větrací systémy. Nad rámec jednotlivého pracoviště se stále více dostává do popředí zájmu celkové ovzduší v hale, říká Björn Kemper: „Ve smyslu spokojenosti, získávání a udržování zaměstnanců je účinná bezpečnost práce čím dál důležitějším argumentem pro vlastní provoz.“


Search Kemper.eu

Use the search box below to search for products, services and information on Kemper.eu.

Zavřít